Onttrekking H. Antonius Abt kerk te Eerde aan de eredienst

EERDE / De St. Antonius Abt in Eerde wordt op zondag 30 juni aan de eredienst onttrokken.
Zoals al geruime tijd bekend gaat de kerk van Eerde een metamorfose krijgen.
Het wordt een kind-centrum en er komen enkele appartementen in.
Maar het bijzondere is dat het priesterkoor een mooie intieme kapel wordt, waar een groot deel van de elementen uit de kerk een nieuwe plek krijgt.

De kerk is eerder verkocht omdat de Franciscusparochie ziet dat in zijn algemeenheid, en dus ook in Eerde, het kerkbezoek afneemt.
De kosten voor het monument werden daarom te duur voor de parochie.

Eén jaar
Bisschop Gerard de Korte heeft per decreet laten weten, dat met een unaniem positief advies van de Priesterraad, hij heeft besloten om de R.K. Kerk van de H. Antonius Abt aan de Esdonkstraat 2 te Eerde met ingang van 30 juni aan de goddelijke eredienst te onttrekken, vertelt Jos van de Voort.
Hij vervolgt, dat dit het geval is voor slechts voor één jaar. Dat is de tijd die de aannemer nodig heeft om de kerk om te vormen tot een kind-centrum en de genoemde kapel.

Andere plek
Dit alles betekent dat op 30 juni de kerk om 10.00 uur met een plechtige Heilige Mis zal worden gesloten. De mis wordt voorgegaan door Pastor Holterman en Pastoor Smulders. Na 30 juni worden de kerkelijke vieringen voorlopig op een andere plek gehouden. Waarschijnlijk in het patronaatsgebouw, maar dit wordt nog nader bekeken, besluit Van de Voort.

Bron: Stadskrant Veghel, woensdag 19 juni