H.Antonius Abt, Eerde

In 1869 neemt Pastoor Jansen contact op met de architect Henri van Tulder uit Tilburg om in Eerde een nieuwe kerk te bouwen. De bestaande noodkerk is aan restauratie toe en wordt te klein voor de groeiende bevolking.
Met een flinke financiële bijdrage van de bevolking van Eerde, bijdragen van omliggende gemeenten en het bisdom worden de kerk en bovendien een nieuwe pastorie gebouwd.
Op 15 dec. 1872 wordt de kerk ingezegend en daarmee in gebruik genomen.
De kerk is volgens de bouwopdracht een drie-beukige basiliek in neo-gotische stijl.

In 1874 worden er twee klokken in de toren geplaatst, een klok afkomstig van de oude Antonius-kapel en de andere uit de oude pastorie. De oudste van de twee dateert van 1743. In 1875 wordt de kerk van binnen ‘bezet’ (gestukadoord).
In 1877 wordt het priesterkoor beschilderd naar een ontwerp van de welbekende architect Kuipers uit Amsterdam door P. van den Boer. Dezelfde architect maakt ook het ontwerp voor het hoogaltaar dat in 1878 wordt geplaatst.

In 1879 wordt er in het priesterkoor een nieuwe vloer gelegd. Dan is het zover dat de nieuwe kerk ingewijd kan worden. Dit gebeurt in 1879 door Mgr. Godschalk, bisschop van den Bosch.

Daarna wordt in 1881 de hele kerk beschilderd, weer naar ontwerp van architect Kuipers. De biechtstoelen, nog afkomstig uit de oude schuurkerk, worden door nieuwe vervangen.

In de navolgende decennia werden vele verfraaiingen en versieringen aangebracht. (glas in loodramen, een kruisweg, kroonluchters, een nieuw orgel, enz.)

Door de zware gevechten op het einde van de oorlog, blijft Eerde achter met een zwaar gehavende kerk met kapotgeschoten toren. Na een provisorische restauratie kan de kerk weer in gebruik worden genomen en worden plannen gemaakt voor een algehele restauratie. In 1959 komt de verlossende goedkeuring voor de restauratie en toezegging van ondersteuning.
Reeds met Kerstmis 1960 is het karwei geklaard en op 14 januari 1961 wordt de haan op de toren geplaatst. Daarna is er nog jaren gewerkt om het interieur weer in oude glorie te herstellen. Met de aankoop van een orgel in 1973 wordt de kroon gezet op de totale restauratie.

Naar: Kerkepad Dekenaat Veghel 1993

Terug