O.L.V.van Goede Raad, Mariaheide

Tot 1906 waren de voornamelijk agrarische inwoners van het Veghelse gehucht “de Heide” aangewezen op zowel de kerk als de school in Veghel. Een tocht die dikwijls te voet en door weer en wind gemaakt moest worden.

Daar kwam verandering in toen in december 1906 ‘De Heide’ toestemming kreeg om een zelfstandige parochie op te richten. Op een adventszondag werd vanaf de preekstoel in de Lambertuskerk te Veghel de oprichtingsbrief, ondertekend door Mgr. W. van de Ven, Bisschop van ‘s-Hertogenbosch, voorgelezen.

De parochie van Mariaheide ontstond dus als een afsplitsing van de parochie van Veghel. De buurschappen De Heide, Goordonk en Driehuis, 284 parochianen in 62 gezinnen, splitste zijn af van de moederparochie in Veghel.

De zeereerwaarde pastoor G.C. van Haaren, voorheen werkzaam in Waspik, werd de eerste pastoor van de nieuwe parochie. Één van zijn eerste werkzaamheden ‘op de Hei’ was de bouw van een houten kerkruimte op de Hintel.

Pastoor Gijsbertus van Haaren was een welgesteld man. Op eigen kosten bouwde hij de kerk, de pastorie en de school. Het duurde tot 1931 voor de kerk ook was voorzien van een toren. Door toedoen van de pastoor stichtten ook de Zusters Franciscanessen uit Veghel in 1912 een klooster in de parochie, het Sint Nicolaasklooster te Mariaheide.

In 1920 werd de te kleine Heise parochie uitgebreid met het van oudsher op Veghel georiënteerde buurtschap Duifhuis, dat in de gemeente Uden lag.

In december 2006 is het 100-jarig bestaan van de parochie uitbundig gevierd met o.a. een feestelijke eucharistieviering waarin mgr. Hurkmans, bisschop van ‘s-Hertogenbosch, voorging. In dat jaar telde de parochie van Mariaheide 1680 parochianen.

Sinds 29 april 2012 is de kerk van de parochie O.L. Vrouw van Goede Raad in Mariaheide dagelijks geopend van 09.30 tot 18.00 uur gedurende de periode mei t/m september. Hierdoor is het mogelijk geworden de prachtige driebeukige neogotische kruiskerk ook buiten de vieringen van binnen te kunnen bezichtigen.

Koetshuis

Na het overlijden van pastoor Van den Wijngaert is Het Koetshuis op 5 september 2004 officieel in gebruik genomen als parochiecentrum. Vele parochianen hebben Het Koetshuis belangeloos geschikt gemaakt als ’thuisbasis’. Hier vinden alle vergaderingen en activiteiten plaats van de “Kerngroep”, de diverse koren en vele andere werkgroepen.

Terug