St. Antonius van Padua, Keldonk

Van oudsher maakte Keldonk deel uit van de parochie en gemeente Erp.

De Zuid Willemsvaart (uitgegraven tussen 1822 – 1826) bracht handel met zich mee en ook Keldonk groeide daardoor. In 1848 werd Keldonk beschreven als een gehucht in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch met 230 inwoners, in 1890 zijn dat er 555.

Met die groei kwam ook de wens op om een zelfstandige parochie te stichten. Een comité werd opgericht en men zond een afgevaardigde (de meest welbespraakte en de meest durf hebbende) op de fiets naar bisschop, Mgr. Wilhelmus van de Ven in ‘s-Hertogenbosch. De goedkeuring kwam onder voorwaarde dat de financiële middelen slechts beschikbaar kwamen als Jos Margry uit Rotterdam architect werd en de kerk gewijd zou worden aan de H. Antonius van Padua.

Men moest maar eens contact opnemen met kapelaan J. Bogaerts in Kerkdriel of hij eventueel pastoor wilde worden in Keldonk. Enkele maanden later werd J. Bogaerts inderdaad pastoor in Keldonk en begon hij met een geschikte locatie te zoeken voor de bouw van de kerk. Op 11 juni 1912 werd de eerste steen met feestelijk vertoon gelegd door pastoor Bogaerts. Voor 42.600 gulden en met veel steun van de Keldonkse inwoners werd de bouw van de kerk voltooid. Deze was gewijd aan de heilige Antonius van Padua. Reeds op 15 november 1912 kon de nieuwe parochie als zodanig gaan functioneren. Heel spoedig daarna richtte pastoor Bogaerts de broederschap van de H. Antonius van Padua op.

Tot op heden wordt er op de eerste zondag na 13 juni een Antoniusviering gehouden. Op 11 juni 1913 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe school en op 1 oktober van dat jaar werd de Antoniusschool geopend met een aantal van 63 leerlingen. In 1931 werd de eerste steen gelegd voor het Klooster van het Kostbaar Bloed.

Terug