Eerde

Gemengd koor
Het parochiekoor is een gemengd koor bestaand uit 18 zangers en zangeressen.
Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd in het parochiecentrum ’t Patronaat.
Dirigente: Jolanda Mobers
Mail:
Contactpersoon:
Annie de Goeij (voorzitter)
Mail:

Terug