Zoeken naar steun (8)

In afwachting In fases verschillende maatregelen ter versoepeling van de “lock down”-situatie. Dat betekent dat er de komende maand voor onze kerken nog geen veranderingen te verwachten zijn. Dit betekent overigens wel dat onze kerken op 31 mei en op de zondagen in de maand juni open zullen zijn, steeds tussen 11.00 en 12.00 uur. Vieringen Hemelvaart en Pinksteren Donderdag […]

Lees meer

Corona-dossier: maatregelen Nederlandse bisschoppen conferentie vanaf 1 juni

Onderstaand vindt u de nieuwe aankondigingen van de Nederlandse bisschoppen inzake het vieren in onze kerkgebouwen en het pastoraat in de parochies ten tijden van de Coronacrisis. Bestuur en team van de Franciscusparochie beraden zich over de toepassing ervan in de kerken van de Franciscusparochie. Op zeer korte termijn volgt van het bestuur een duidelijke omschrijving wat van de geloofsgemeenschappen […]

Lees meer

Woord ter bemoediging 8 van bisschop de Korte

Hemelvaart 2020 HET THUISKOMEN VAN JEZUS EN CORONA Donderdag vieren wij het hoogfeest van de hemelvaart van de Heer. Voor de meeste Nederlan- ders betekent Hemelvaartsdag vooral het begin van een extra lang weekend. Niets minder maar ook niets meer. Ook een aantal christenen in het Nederland van vandaag loopt niet echt warm voor het feest. In ieder geval is […]

Lees meer

Oproep Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken ter harte zullen nemen. […]

Lees meer

Woorden van pastor Wim Holterman

‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Voor mij hebben deze woorden in deze Coranadagen een bijzondere betekenis gekregen..’ In onderstaande video kunt u kijken en luisteren naar inspirerende woorden van pastor Holterman.

Lees meer

Uitzending vieringen van Hemelvaart en Pinksteren vanuit de Lambertuskerk

Op donderdag 21 mei zendt Omroep Meierij een Hemelvaartviering uit die is opgenomen in de Lambertuskerk. Het team van de Franciscusparochie gaat voor. Wij hopen op deze manier de geloofsgemeenschappen van de Franciscusparochie – nu we nog steeds niet kunnen samenkomen in onze kerken – toch iets ‘eigens’ en vertrouwds te bieden. En dat u in uw huiskamers toch iets […]

Lees meer

Van Witte Donderdag tot Pinksteren

Inspirerende woorden van Antoon van der Steen. Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Pasen – Hemelvaart – Pinksteren Kent U dit rijtje? Het zijn de dagen in het kerkelijk jaar waarin gevierd, herdacht wordt, dat Jezus van Nazareth de aarde los laat (moet loslaten) en de verantwoordelijkheid voor elkaars geluk, in onze handen legt. Het is een heftig proces wat […]

Lees meer

Parochieblad Franciscusparochie

De redactie van het Parochieblad heeft besloten het zomernummer van het Parochieblad niet uit te brengen. Dit blad zou op 10 juni verschijnen. Reden hiervoor is dat er te weinig informatie beschikbaar is omdat alle activiteiten stil staan. Op 1 juli gaan de kerken weer open. Hoe dat vorm gegeven wordt, zal op deze website te lezen zijn. We hopen […]

Lees meer

Maria en de coronacrisis

Mei 2020 verloopt heel anders dan de andere meimaanden binnen ons bisdom. Dit jaar zijn er geen grootste publieke vieringen en geen processies. Dat geldt niet alleen voor de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch maar ook voor alle andere Mariaoorden binnen ons diocees. Voor velen maakt dat het verdriet om de huidige liturgische beperkingen extra groot. Met het hoofd beseffen wij […]

Lees meer

Zoeken naar steun (7)

In de Erpse krant verschijnt met enige regelmaat een bericht van pastoor Rombauts ‘Zoeken naar steun’. Deze week met nieuws uit de kernen en met aandacht voor Maria. Zoeken naar steun (7) Zoals het er nu naar uitziet zal “het gewone leven” nog niet op korte termijn hervat kunnen worden. Om toch in contact te blijven, u te informeren en […]

Lees meer
1 2